Regulamin powołania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości

§1 Regulamin określa tryb działania Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości zwanego dalej SKP.

§2 SKP mogą skupiać uczniów z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

§3 Działalność SKP zatwierdza dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela, pełniącego funkcję opiekuna SKP.

§4 1. Celem działań podejmowanych przez SKP jest:
a. kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
b. umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
c. pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów.

§5 1. Siedzibą SKP jest szkoła, w której SKP został powołany.
2. SKP powołuje się na czas nieokreślony.
3. SKP musi liczyć nie mniej niż 5 uczniów. Skład uczniów należących do SKP może być zmienny.
4. Osobą nadzorującą prace SKP oraz reprezentującą SKP jest nauczyciel, członek Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, zwanego dalej Klubem IMPULS.
5. Działalność SKP może być koordynowana przez więcej niż jednego nauczyciela przy czym prace SKP może koordynować nie więcej niż 4 nauczycieli z tej samej szkoły.
6. Każdy nauczyciel nadzorujący działalność SKP nazywany jest Opiekunem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.
7. Opiekunem SKP może zostać każdy nauczyciel bez względu na prowadzony przedmiot.
8. Wszyscy nauczyciele nadzorujący prace tego samego SKP są równoprawni w stosunku do siebie.
9. Nadzór nad całością działań SKP pełni dyrektor szkoły.

§6 1. Zasady rejestracji określa regulamin Klubu IMPULS.

§7 1. Praca SKP opiera się na planowaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej i finansowej.
2. SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, będących organizatorem Klubu IMPULS. Wszystkie projekty i konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej NBPortal.pl w zakładce IMPULS dostępnej wyłącznie dla członków Klubu IMPULS.
3. SKP podejmuje działania zmierzające do realizacji zadań własnych, zgłoszonych zgodnie zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego www.nbportal.pl w zakładce IMPULS.
4. W ciągu roku szkolnego SKP wykonuje nie mniej niż 2 projekty wybrane z propozycji przedstawionych przez organizatora Klubu IMPULS.
5. Ranking najbardziej przedsiębiorczych opiekunów SKP jest zamieszczony na stronie www.nbportal.pl w sekcji IMPULS i jest aktualizowany na bieżąco.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji na temat osiągnięć SKP do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, Kuratoriów Oświaty, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz mediów.

§8 Dla najaktywniejszych nauczycieli i SKP (uczniów) przewidziano nagrody.

§9 1. NBP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 kwietnia 2007 roku.

Rok 2012

22 marca 2012 roku w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki odbył się Dzień Przedsiębiorczości. W Polsce zorganizowany był po raz dziewiąty przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Jego ideą jest:

● włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi

● stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Organizując Dzień Przedsiębiorczości uczniowie naszej szkoły mają stworzone warunki do:

– podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej

– porównania wyobrażeń o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością i możliwości zweryfikowania

– zrozumienia związku między wykształceniem i karierą zawodową, motywując uczniów do zainteresowania się nauką i samokształceniem

– bezpośredniego poznania wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach.

Serdeczne podziękowania dla instytucji i przedsiębiorców, a szczególnie dla konsultantów – opiekunów uczniów:

 1. Urząd Gminy w Krasnosielcu – wójt Paweł Ruszczyński, pani Elżbieta Czarnecka i pani Agnieszka Pokora
 2. Posterunek Policji w Krasnosielcu – asp. szt. Marek Chrzanowski, asp. Marcin Jaworski, mł.asp. Grzegorz Trojanowski, mł.asp. Grzegorz Chełchowski
 3. Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu – pani Anna Godlewska, pani Teresa Mikołajczewska, pani Bożena Kołakowska
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnosielcu – pan Tomasz Płocharczyk
 5. Usługi Kosmetyczne Afrodyta – pani Edyta Piętka
 6. Salon Fryzjerski – Izabela Podpora w Krasnosielcu – pani Izabela Podpora
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu – pani Beata Heromińska

Posterunek Policji w Krasnosielcu

W dniu 22 marca 2012 roku udałyśmy się na komisariat policji w Krasnosielcu w celu odbycia jednodniowej praktyki w związku z akcją ” Dzień Przedsiębiorczości ” Opiekunami naszymi byli młodszy aspirant Grzegorz Trojanowski, młodszy aspirant Grzegorz Chełchowski i aspirant Marcin Jaworski .
Pierwszym punktem naszego spotkania było uzupełnienie kart na dzień przedsiębiorczości. Później zaś, policjanci opowiadali nam o swojej ciężkiej pracy. Młodszy aspirant Grzegorz Chełchowski zaprezentował nam wyposażenie komisariatu. Jedną z atrakcji było mierzenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Młodszy aspirant Grzegorz Trojanowski opowiadał nam o ciężkiej pracy w wydziale śledczym. Miło spędzony czas
zakończyliśmy wspólnym zdjęciem przy radiowozie policyjnym.

Anna Tomaszewska, Marta Pajewska, Marta Wróblewska, Monika Róziecka, Ewa Janiszewska, Magdalena GaciochOchotnicza Straż Pożarna w Krasnosielcu

Dnia 22.03.2012 roku odbył się Dzień Przedsiębiorczości. Na początku spotkania pan Tomasz Płocharczyk zapoznał nas z regulaminem i obowiązkami strażaków. Następnie pokazał nam sprzęt, którym posługują się w czasie akcji ratowniczej. Później zaprezentował nam na jednym z ochotników (Michał Mackiewicz), kurs pierwszej pomocy i obchodzenie się z poszkodowanym podczas wypadku. Pod koniec spotkania wyruszyliśmy wozem strażackim (średnim typu GBA). Podczas wyjazdu mieliśmy próbę gaszenia pożaru. Uważamy ten dzień za bardzo udany.

Paulina Beczak, Martyna Mikulak, Michał Mackiewicz, Jakub Szlaski, Damian Banasiak, Sebastian Brakoniecki, Dominik Liszewski


Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu

Dnia 22.03.2012 r. odbyłyśmy praktykę w Publicznym Samorządowym Przedszkolu w Krasnosielcu.

Podczas praktyki zapoznałyśmy się z wymaganiami potrzebnymi osobom upoważnionym do opieki nad dziećmi, zdobyłyśmy cenne doświadczenie oraz nauczyłyśmy się wielu przydatnych rzeczy. Na początku dnia poprowadziłyśmy zajęcia profilaktyczne: „Co się dzieje z ludźmi, którzy palą papierosy?”, dzięki czemu dzieci dowiedziały się, że palenie jest szkodliwe i grozi zdrowiu oraz otoczeniu. Po zrealizowaniu programu pomagałyśmy wykonywać prace na kiermasz wielkanocny, który niebawem odbędzie się w przedszkolu. Po obfitym śniadaniu i poznaniu nowej piosenki wszyscy udaliśmy się na spacer, podczas którego mieliśmy okazję zobaczyć przebiśniegi i pobawić się na świeżym powietrzu. Gdy wróciliśmy na stołach czekał na nas posiłek. Później czytałyśmy bajki, czas minął bardzo szybko i musiałyśmy się pożegnać. Dzień zaliczamy do udanych i mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie przyda nam się w dalszym życiu.

Weronika Bakuła, Kamila Szymańska, Klaudia Białobrzeska, Angelika Mizerek


Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu

Dzień przedsiębiorczości odbyłyśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu. Dzień ten odbył się 22.03.2012r. Naszym przełożonym była pani Beata Heromińska (dyrektorka Ośrodku Kultury) . Na początku zapoznaliśmy się z przeszkoleniem BHP, które jest niezbędne w tym zakładzie, z statusem oraz regulaminem pracy Ośrodku. W pierwszych godzinach miałyśmy rozmowę z przełożoną potem zostałyśmy przydzielone do pomocy robienia dekoracji. W trakcie rozmowy przyjechała nasza wychowawczyni pani  Grabowska Agnieszka, aby sprawdzić obecność. Pod koniec dnia przedsiębiorczości pani dyrektor oceniła naszą grupę, podsumowała cały dzień. Tak zakończył się nasz dzień przedsiębiorczości. W naszych osobistych odczuciach Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu jest znakomicie zorganizowaną jednostką. Panuje tam bardzo miła atmosfera wszyscy pracownicy byli dla nas bardzo mili i gościnni. Cieszymy się, że właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury  mogłyśmy spędzić ten oto dzień.

Milena Kowalska, Natalia Oporek

Usługi Kosmetyczne Afrodyta

Dnia 22 marca 2012 r. od godziny 9:00 do 12:30 odbyłyśmy praktykę w salonie kosmetycznym Pani Edyty Piętki.

Podczas praktyki zapoznałyśmy się z pracą w gabinecie kosmetycznym. Dowiedziałyśmy się jakie umiejętności przydatne są w wykonywanym zawodzie i jak wygląda stanowisko pracy, jego wyposażenie i organizacja pracy. Poznałyśmy metody jak dbać o naszą skórę i paznokcie. Podczas praktyki zapoznano nas z przepisami BHP w wykonywanej pracy. Kosmetyczka doradziła nam jakich kosmetyków powinnyśmy używać, a także pozwalała nam malować sobie na wzajem paznokcie. Rozmawiałyśmy na temat szkoły i urody. Dowiedziałyśmy się, że najważniejsze w wykonywanym zawodzie jest to, aby robić to co się lubi i żeby było zgodne z naszymi zainteresowaniami, wtedy każda praca będzie udana i dostarczy nam satysfakcji. Aby wykonywać zawód kosmetyczka należy ukończyć szkołę policealną, studium lub studia.

Praktykę uważamy za udaną. Wszystkie jesteśmy zadowolone z mile spędzonego dnia.

Anita Kuciej, Katarzyna Majkowska, Aleksandra GórskaUrząd Gminy w Krasnosielcu

W dniu 22 marca udałyśmy się do Urzędu Gminy w Krasnosielcu w celu odbycia jednodniowej praktyki w ramach Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości. Zostałyśmy przydzielone do pokoju nr.21 do pani Agnieszki Pokory, która zajmuje się sprawami promocji gminy i funduszami UE. Na początku, zapoznałyśmy się jak wypełniać wniosek na temat recyklingu. Później podzieliłyśmy się własną wizją na temat Dni Krasnosielca. Następnie opiekun przedstawił nam jakie jest wymagane wykształcenie, zasady rekrutacji przyjęcia do pracy oraz przydatne umiejętności na dane stanowisko.

Agnieszka Różacka, Karolina Zadrożna, Bożena StancelSalon Fryzjerski Izabela Podpora

Dzień przedsiębiorczości odbyłyśmy u fryzjera w Krasnosielcu. Naszym konsultantem była pani Iza Podpora.W pierwszych godzinach miałyśmy zapoznanie z przełożoną oraz pracą. Mogłyśmy zapoznać się na czym polega praca fryzjerki oraz poćwiczyć nasze zdolności fryzjerskie. W trakcie zapoznania przyjechała nasza wychowawczyni pani Agnieszka Grabowska, aby sprawdzić obecność.Dzień minął w bardzo miłej atmosferze. Cieszymy się, że właśnie tam spędziłyśmy ten oto dzień.

Magdalena Waszczak i Anna Banasiak

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki odbyło się spotkanie z przedsiębiorcą w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Z naszymi uczniami lekcję poprowadził właściciel tartaku Dariusz Białobrzeski. Tematem spotkania w ramach projektu „Otwarta firma – Biznes przy tablicy” był: „Pracownik i pracodawca”. Przedsiębiorca poruszył zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej, oczekiwania pracodawcy wobec pracownia, formy zatrudnienia, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy a także etykieta w miejscu pracy. Za poświęcony czas i udzielane uczniom szczegółowych odpowiedzi serdecznie dziękujemy.

Spotkanie z doradcą zawodowym

06.10.2011 r. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym panią Agnieszką Rolińską. Klasa II LO zapoznała się szczegółowo z dokumentami aplikacyjnymi. Tematem spotkania klasy III LP był „Absolwent na rynku pracy”. Poznali dokumenty niezbędne do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Odbyła się również pogadanka na temat stażu,  a także  zakładania pierwszej działalności gospodarczej.


Rok 2011

Spotkanie z doradcą zawodowym Agnieszką Rolińśką

VI edycja Olimpiady: „Inwestor na rynku – giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia”

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

31 marca 2011 roku w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki zorganizowany został Dzień Przedsiębiorczości. W Polsce organizowany jest po raz ósmy przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP.

Jego ideą jest:

● włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi

● stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Organizując Dzień Przedsiębiorczości uczniowie naszej szkoły mają stworzone warunki do:

– podejmowania trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej

– porównania wyobrażeń o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością i możliwości zweryfikowania

– zrozumienia związku między wykształceniem i karierą zawodową, motywując uczniów do zainteresowania się nauką i samokształceniem

– bezpośredniego poznania wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach.

Serdeczne podziękowania dla instytucji i przedsiębiorców, a szczególnie dla konsultantów – opiekunów uczniów:

 1. Urząd Gminy w Krasnosielcu – pani Urszula Ostrowska i pani Agnieszka Pokora
 2. Posterunek Policji w Krasnosielcu – pan Marcin Jaworki i pan Grzegorz Trojanowski
 3. Poczta Polska S.A.  w Krasnosielcu – pani Jolanta Grądzka
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnosielcu – pan Tomasz Płocharczyk
 5. Tartak Grab – Bud Adam Grabowski w Pienicach – pan Adam Grabowski
 6. Salon Fryzjerski – Izabela Podpora w Krasnosielcu – pani Izabela Podpora

POCZTA POLSKA S.A.

Dnia 31.03.2011 odbyłyśmy jednodniową praktykę w ramach „Dnia przedsiębiorczości”. O godzinie 9.00 zgłosiłyśmy się do Urzędu Pocztowego w Krasnosielcu. Pani naczelnik Jolanta Grądzka przedstawiła nam miejsce pracy i zapoznała nas z zakresem obowiązków i zadaniami przeznaczonymi na ten dzień. W ramach praktyki uzupełniałyśmy kartę doręczeń, zapoznawaliśmy się z najważniejszą dokumentacją, zajmowałyśmy się pracą na komputerach, segregowałyśmy dokumenty. Dopóki nie poznałyśmy wszystkich zadań pracowników poczty, praca ta wydawała nam się łatwa i nie wymagająca większego zaangażowania. Okazało się, że praca jest bardzo trudna i wymaga dokładności, poświęceń i odpowiedzialności.

Ola, Klaudia i Iza

TARTAK P.P.H.U. GRAB-BUD

Dnia 31. 03. 2011 odbyliśmy 1-dniową praktykę w P.P.H.U. GRAB-BUD w Pienicach. Opiekun Adam Grabowski zapoznał nas ze stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków i zadaniami na dzisiejszy dzień. Przedstawił nam motywy wyboru, predyspozycje i kwalifikacje jakie Są potrzebne aby pracować na tartaku. W czasie praktyki zapoznaliśmy się z pracą tartaku, urządzeniami które tam występują, nauczyliśmy się liczyć wydajność drzewa, obliczać masę drewna i rozpatrywać zamówienia.

Karol i Mateusz

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Dnia 31.03.2011r. w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” odbyliśmy jednodniową praktykę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapoznaliśmy się ze stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków przydzielonymi na dzisiejszy dzień. Opiekun Tomasz Płocharczyk przedstawił nam motywy wyboru i predyspozycje do wykonywania zawodu strażaka. Zapoznał nas ze sprzętem ratowniczym, wyposażeniem samochodów ratowniczych oraz wozów strażackich. Wytłumaczył jak należy postępować w razie wypadku, udzielać potrzebującym pierwszej pomocy, oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Na koniec zapoznaliśmy się z obsługą techniczną autopompy, oraz przyrządów gaśniczych samochodu STAR 266 GBA 2.5/200.

Piotrek, Darek, Marek, Paweł, Adam i Rafał

URZĄD GMINY

Dnia 31.03.2011r. uczennice Zespoły Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu w ramach Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości odbyły praktyki w tutejszym Urzędzie Gminy. Osobami uczestniczącymi  w nich były: Małgorzata Bączkowska, Milena Łada, Katarzyna Perzanowska i Ewelina Rostkowska. Na miejscu zostały podzielone na dwie 2-osobowe grupy.

Milena Łada i Katarzyna Perzanowska zostały przydzielone do pokoju nr 15 pod opiekę Pani Agnieszki Pokora, w którym pracownicy zajmują się sprawami promocji gminy i funduszami UE. Z informacji, które zostały im udzielone dowiedziały się jak uzupełnia się wnioski  o dotacje unijne oraz jakie należy posiadać kompetencje na stanowisku w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu, a także jaki zakres obowiązków posiadają pracownicy w tym dziale. Również podzieliły się swoją własną wizją na temat Dni Krasnosielca oraz projektu z zakresu edukacji ekologicznej.

Małgorzata Bączkowska i Ewelina Rostkowska pracowały w Urzędzie Stanu Cywilnego pod opieką Pani Urszuli Ostrowskiej, gdzie dowiedziały się jaki zakres pracy tam obowiązuje. Również zostały poinformowane o obowiązkach jakie czekają na nie w tym dniu. Uczennice po wysłuchaniu najważniejszych informacji zredagowały odpowiedź na wniosek banku o przesłanie odpisu skróconego aktu małżeństwa i napisały go na maszynie elektrycznej. Następnie wypełniały wnioski o wydanie dowodu osobistego i druku o „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”.  Na koniec zapoznały się z obsługą kserokopiarki i same miały możliwość jej użytkowania.

Licealistki po odbyciu swoich praktyk były bardzo zadowolone, gdyż pracownicy Urzędu Gminy miło je przyjęli, a także wzbogacili o nowe doświadczenie i wiedzę. Dziewczyny jedynie żałują, że praktyki trwały tak krótko i z niecierpliwością czekają na powtórkę za rok.

Małgosia, Milena, Ewelina i Kasia

SALON FRYZJERSKI

Dnia 31 marca 2011 roku odbyłyśmy jednodniową praktykę w Salonie Fryzjerskim. Opiekunami naszymi były pani Izabela Podpora i pani Sylwia Biedrzycka. Zapoznały nas ze swoim miejscem pracy, pokazały co do czego służy oraz nauczyły nas jak obchodzić się i rozmawiać z klientem. Udało nam się obsłużyć trzy klientki oraz same skorzystałyśmy z usług. Nauczyłyśmy się jak układać i malować włosy. Nasze klientki były zadowolone ze swojego wyglądu.

Dowiedziałyśmy się również jaką szkołę należy skończyć, aby zostać fryzjerem. Jeśli zdecydowałybyśmy się na podjęcie tego zawodu czekałaby nas długa droga. To bardzo męcząca praca, ale dająca satysfakcję.

Amanda, Karolina i Ania

POSTERUNEK  POLICJIDnia 31.03.2011r odbywaliśmy jednodniową praktykę w ramach „Dnia przedsiębiorczości”. O godzinie 9.00 wybraliśmy się do Posterunku Policji w Krasnosielcu KPP Maków Mazowiecki. Naszymi opiekunami byli mł.asp.Marcin Jaworski i mł.asp. Grzegorz Trojanowski. Panowie zapoznali nas ze swoim stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków na dzisiejszy dzień. Rozmawialiśmy o motywach wyboru i predyspozycji do wykonywania pracy policjanta. Wykonywaliśmy czynności:-każdy z nas zrobił sobie swoje odciski palców-rozmawialiśmy o zawodzie policjanta-zapoznaliśmy się z wymazem DNA-przedstawione zostały różnego rodzaju dokumenty potrzebne do wykonywania zawodu policjanta-byliśmy uczestnikami zatrzymania kontroli pojazdu gdzie kierowca został ukarany mandatem wysokości 100zł i 2 punktami karnymi za brak zapiętych pasów.Marcin i Kamil