Oto Samorząd Uczniowski – grupa młodych ludzi, którzy dbają o dobre relacje między panem dyrektorem, nauczycielami i uczniami  naszej szkoły. Dbają oni także  o to, by życie kulturalne w placówce kwitło.

W skład  samorządu wchodzą:

Przewodnicząca: Nicole Witek

Z-ca Przewodniczącej: Piotr Lipka

Skarbnik: Michał Grabowski

Sekretarze: Weronika Zadrożna i Michał Grabowski
Galeria nie zawiera żadnych obrazów.

Oto my- samorząd uczniowski

– JESTEŚMY JEDYNYMI REPREZENTANTAMI UCZNIÓW W SZKOLE

– MAMY PRAWO DO ORGANIZACJI ŻYCIA SZKOLNEGO, UMOŻLIWIAJĄCEGO ZACHOWANIE WŁAŚCIWYCH PROPORCJI MIĘDZY WYSIŁKIEM SZKOLNYM A MOŻLIWOŚCIĄ ROZWIJANIA  I ZASPOKAJANIA WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ

– DO NAS NALEŻY RÓWNIEŻ ORGANIZOWANIE I ZACHĘCANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ DO NALEŻYTEGO SPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

– UCZESTNICZYMY W TWORZENIU PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, OPINIUJEMY GO I ZGŁASZAMY SWOJE SUGESTIE

– OPINUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOLE

– WSPÓŁDZIAŁAMY Z DYREKTOREM SZKOŁY, RADĄ PEDAGOGICZNĄ, RADĄ RODZICÓW W ZAPEWNIENIU UCZNIOM NALEŻYTYCH WARUNKÓW DO NAUKI I UDZIELANIU POMOCY UCZNIOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

– ZAPOBIEGAMY KONFLIKTOM I ROZSTRZYGAMY SPORY MIĘDZY UCZNIAMI ORAZ MIĘDZY UCZNIAMI I NAUCZYCIELAMI

– ORGANIZUJEMY IMPREZY O CHARAKTERZE POWAŻNYM I ROZRYWKOWYM, GDYŻ ZGODNIE Z REGULAMINEM SAMORZĄDU MAMY PRAWO DO ORGANIZOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, OŚWIATOWEJ ORAZ ROZRYWKOWEJ ZGODNIE Z WŁASNYMI POTRZEBAMI I MOŻLIWOŚCIAMI  ORGANIZACYJNYMI W POROZUMIENIU Z DYREKTOREM SZKOŁY

– MAMY PRAWO DO TWORZENIA WŁASNYCH FUNDUSZY I DYSPONOWANIA NIMI W POROZUMIENIU Z OPIEKUNEM SAMORZĄDU

– W UZASADNIONYM PRZYPADKU MAMY PRAWO DO UDZIELANIA PORĘCZENIA ZA UCZNIA, KTÓREMU GROZI KARA DYSCYPLINARNA

– W DZIAŁANIU JESTEŚMY SZYBCY I SKUTECZNI 🙂

– W RAMACH PRACY SAMORZĄDU DZIAŁAJĄ TEŻ RADIOWĘZEŁ I SKLEPIK SZKOLNY

DROGI UCZNIU NASZEJ SZKOŁY!

PAMIĘTAJ, ŻE WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z ŻYCIEM SZKOŁY MOŻESZ ZGŁASZAĆ DO NAS

POSTARAMY SIĘ JE ROZWIĄZAĆ!

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o naszej działalności odsyłamy do zakładki – samorząd szkolny na naszej stronie internetowej:

www.zs.krasnosielc.edu.pl