Skład Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Krasnosielcu w roku szkolnym 2020/2021

  1. Przewodnicząca – Bojarska Joanna
  2. Z-ca przewodniczącej – Sierak  Danuta          
  3. Sekretarz – Gęsiak Magdalena           
  4. Skarbnik – Domińska Marlena     
  5. Członek – Kuciej Marzena
  6. Członek – Sobocińska Anna

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu

64 8917 0001 0000 1935 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu