Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Kurzyńska Katarzyna – przewodnicząca
  2. Sierak Danuta – z-ca przewodniczącej
  3. Domińska Marlena – skarbnik
  4. Piotrowska Beata – sekretarz
  5. Kuciej Marzena – członek
  6. Zduńczyk Katarzyna – członek