REKRUTACJA  DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Punktowane oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Liceum Ogólnokształcące – język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia

Technikum – technik agrobiznesu – język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia