W roku szkolnym 2021/2022 absolwentom szkoły podstawowej proponujemy:

 • 4-letnie Liceum Ogólnokształcące,
 • 5-letnie Technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu.

Proponowane szkoły dają szerokie możliwości wyboru wielu kierunków studiów oraz po ukończeniu Technikum uprawnienia do przejęcia  gospodarstwa rolnego lub znalezienia pracy w różnych firmach i instytucjach. Ma to istotne znaczenie przy tak dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz poszukiwaniu pracowników o określonych kwalifikacjach.

Klasa Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzeniami :

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Wybór oferowanych przez nas rozszerzeń daje możliwość podjęcia studiów na różnych kierunkach. Absolwenci naszego Liceum z powodzeniem studiują:

– administrację, ekonomię, prawo, geografię, turystykę,gospodarkę przestrzenną, marketing i zarządzanie.

Wielu z nich świetnie daje sobie radę na kierunkach pedagogicznych oraz językowych:

– filologii angielskiej, germanistyce i rusycystyce.

Wybór proponowanych rozszerzeń ułatwia także zdanie egzaminów na uczelnie wojskowe oraz do policji.

Po ukończeniu liceum uczniowie, którzy nie planują podjęcia studiów mogą kontynuować naukę w szkołach pomaturalnych lub policealnych w kierunku zawodu, który chcą w przyszłości wykonywać.

Technikum

Zawód – technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu to nowoczesny zawód dla tych, którzy chcą przejąć  gospodarstwo rolne,  prowadzić gospodarstwo agroturystyczne lub samodzielnie podejmować działalność gospodarczą,

Technik agrobiznesu to osoba specjalizująca się w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Jest to zawód polecany dla osób o zainteresowaniach rolniczych, ekonomiczno – rachunkowych oraz związanych z przetwórstwem spożywczym. Osoba wykształcona  w tym kierunku potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, dystrybucją i sprzedażą produktów rolnych, promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności produktów.  Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu nabywają wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, tj.: ekonomii, rolnictwa, finansów i rachunkowości, zarządzania, marketingu oraz prawa.

Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w szkołach wyższych na kierunkach ekonomicznych i turystycznych, jak również takich jak: ogrodnictwo, rolnictwo, agroturystyka, technika rolnicza i leśna oraz zootechnika i przetwórstwo spożywcze. Dodatkowo absolwent może ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik ogrodnik, technik rolnik, technik turystyki wiejskiej.

Możliwości zatrudnienia

Technik agrobiznesu może być zatrudniony w:

 • rolniczych i ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem rynku rolnego,
 • ogrodnictwach ekologicznych,
 • obsłudze ruchu turystycznego na wsi,
 • gospodarstwach w celu organizowania przetwórstwa spożywczego, usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej,
 • zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. ciągnika, siewnika, dojarki) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • w firmach prowadzących finanse i bankowość w agrobiznesie i rynku rolnym oraz usług weterynaryjnych,
 • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),
 • jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego.
 • może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, np.: plantacje, pola uprawne oraz hodowle zwierząt (np. fermy drobiu, mleczarnie).


http://www.zskrasnosielc.edu.pl

ZAPRASZAMY
Nasz adres: 
Zespół Szkół  im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
ul. Sadowa 6
06-212 Krasnosielc
tel. 29 71 75 010