Nauczyciele Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu

Dyrektor szkoły mgr Olkowski Tomasz

mgr Olkowski Tomasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Drejko Anna historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

mgr Grabowska Beata język polski, wiedza o kulturze, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dobrzyńska Ewa język niemiecki

mgr Wróblewska Magdalena język angielski

ks. mgr Piotr Jarnicki religia

mgr Budna Beata język rosyjski

mgr Kraszewska Joanna matematyka, fizyka

mgr Zegarowska Magdalena biologia

mgr Rykaczewska Aleksandra język polski, biblioteka, pedagog szkolny

mgr Sołtysiński Artur wychowanie fizyczne

mgr inż. Michalska Aneta przedmioty zawodowe

mgr Grabowska Agnieszka podstawy przedsiębiorczości, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

mgr inż. Załęska Lucyna chemia,  przedmioty zawodowe

Wychowawstwa klas

– klasa I LO po szkole podstawowej mgr Joanna Kraszewska

– klasa I LO  po gimnazjum mgr Beata Grabowska

– klasa II LO mgr Magdalena Wróblewska

– klasa III LO mgr Agnieszka Grabowska

– klasa III TA mgr Aleksandra Rykaczewska– klasa IV TA mgr Anna Drejko