Nauczyciele Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu

Dyrektor szkoły mgr Olkowski Tomasz

mgr Olkowski Tomasz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Drejko Anna historia, geografia

mgr Grabowska Beata język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Serafin Anna język niemiecki

mgr Wróblewska Magdalena język angielski

mgr Zasztoft Anna język angielski

ks. mgr Jarnicki Piotr religia

mgr Dziąba Wanda język rosyjski

mgr Kraszewska Joanna matematyka, fizyka

mgr Zegarowska Magdalena biologia

mgr Rykaczewska Aleksandra język polski, biblioteka, pedagog szkolny

mgr Sołtysiński Artur wychowanie fizyczne

mgr inż. Michalska Aneta przedmioty zawodowe

mgr Grabowska Agnieszka podstawy przedsiębiorczości, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

mgr Czarnecka Małgorzata chemia

mgr Grabowska Nina muzyka

Wychowawstwa klas:

  • klasa I LO mgr Agnieszka Grabowska
  • klasa I TA mgr Aneta Michalska
  • klasa I LO po szkole podstawowej mgr Joanna Kraszewska
  • klasa I LO  po gimnazjum mgr Beata Grabowska
  • klasa III LO mgr Magdalena Wróblewska
  • klasa IV TA mgr Aleksandra Rykaczewska