Matury

https://oke.waw.pl//#menu_0

Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

https://www.oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=368