Matury

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3145

Egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

https://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=303#menu_394

https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20182019