Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

1)    2-4 września 2020 r.

2)  12 stycznia 2021 r. – część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja RL.06)

3)    4 maja 2021 r. – egzamin maturalny z języka polskiego PP

4)    5 maja 2021 r. – egzamin maturalny z matematyki PP

5)    6 maja 2021 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego PP

6) 12 maja 2021 – egzamin maturalny z biologii PR

7)    13 maja 2021 r. – egzamin maturalny z geografii PR

8)    4 czerwca 2021 r. – dzień przypadający bezpośrednio po święcie religijnym Boże Ciało

Dla uczniów, którzy w tych dniach przyjdą do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.