Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

1)    2-3 stycznia 2020 r.

2)    4 maja 2020 r. – egzamin maturalny z języka polskiego PP

3)    5 maja 2020 r. – egzamin maturalny z matematyki PP

4)    6 maja 2020 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego PP

5)    13 maja 2020 r. – egzamin maturalny z geografii PR

6)    12 czerwca 2020 r. – dzień przypadający bezpośrednio po święcie religijnym Boże Ciało

7)    23 czerwca 2020 r. – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja R.03)

Dla uczniów, którzy w tych dniach przyjdą do szkoły zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.