W dniu  dzisiejszym kolejny rocznik uczniów opuścił szkolne mury. Również w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu odbyło się, choć nie tak uroczyste jak zawsze, ale jednak zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas maturalnych. Po raz ostatni w pełnym zespole klasowym młodzież przybyła, by odebrać upragnione świadectwa ukończenia szkoły, podziękować i pożegnać się z wychowawcami. Jak bowiem mówił francuski pisarz Wiktor Hugo: „życie składa się z przywitań i pożegnań”. Jedne i drugie powinny jednak nieść radość ponieważ każdy koniec, to początek czegoś nowego…

Drodzy Abiturienci!
Wierzymy, że wiedza i doświadczenie wyniesione z murów naszej szkoły, pomogą Wam się rozwijać w kolejnych etapach życia. Życzymy Wam wspaniałych sukcesów, dobrych wyborów, spełnienia marzeń!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna.