Na początku marca 2021 roku Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Promocji iRozwoju Regionalnego w Starostwie Powiatowym ogłosił konkurs poetycki „Cały powiat piszewiersze…”. Konkurs był skierowany wyłącznie do indywidualnych mieszańców PowiatuMakowskiego. Udział w nim wzięły dwie uczennice naszej szkoły, obie z klasy I LO: Karolina Mizerek i Małgorzata Kossakowska. W wyniku szczęśliwego rozstrzygnięcia komisji konkursowej Karolina Mizerek zajęła I miejsce w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych do lat 18. 19 kwietnia 2021 roku, w budynku starostwa laureatom wręczono nagrody. Zainteresowanych bliższymi informacjami na ten temat zapraszam na stronę internetową naszego organu prowadzącego, Karolinie zaś gratulujemy zwycięstwa.

Beata Grabowska