Trudny okres pandemii w naszej szkole został wykorzystany nie tylko na doskonalenie umiejętności nauczania na odległość, ale także na doposażenie bazy dydaktycznej oraz remonty.                            
Szkoła otrzymała 50 tabletów, z których uczniowie będą korzystać na lekcjach. Pracownię biznesowo- ekonomiczną w Technikum wyposażyliśmy w nowe laptopy, tablicę interaktywną, urządzenie wielofunkcyjne oraz stosowne programy komputerowe.                                              
Po wielomiesięcznym generalnym remoncie naszej szkoły, którego drugi etap zakończył się pod koniec lutego bieżącego roku, z dumą prezentujemy nowe oblicze Zespołu Szkół  im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Projekt i finansowanie przedsięwzięcia to zasługa powiatu makowskiego – organu prowadzącego naszą szkołę.                                        
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ukazującej naszą szkołę po dużych zmianach.