Podziękowanie za udział w „Narodowym czytaniu” i pamiątkowa książka.