Jak co roku wolontariusze z naszej szkoły włączyli się w promocję „Zeszytów Historycznych” wydawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej”. Nasze dziewczyny stały pod cmentarzem w Krasnosielcu, ale gazety można było zdobyć pod cmentarzem w Drążdżewie. Zainteresowanie odbiorców było ogromne i wszystkie gazety zostały rozkolportowane.

Aleksandra Rykaczewska