14 listopada 2019 roku o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie
z rodzicami.