We współpracy z Polskim Centrum Profilaktyki i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano w naszej szkole zajęcia profilaktyczne dla uczniów. Ich tematem były uzależnienia od telefonów komórkowych, Internetu, portali społecznościowych i substancji psychoaktywnych. Warsztaty poprowadziła psycholog i psychoterapeuta pani Ewa Petrushak z Warszawy.

Aleksandra Rykaczewska