Podtrzymując wieloletnią tradycję, 11 października 2019 roku po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyły: przewodnicząca Rady Rodziców- pani Katarzyna Kurzyńska i emerytowane nauczycielki naszej szkoły. Pan dyrektor Tomasz Paweł Olkowski
w okolicznościowym przemówieniu zwracał szczególną uwagę na wychowawczy aspekt relacji i komunikacji między nauczycielem i uczniem. Wskazywał, jak bardzo istotne jest to w prawidłowym rozwoju społecznym młodego człowieka. Tradycyjnie, podczas uroczystości, odbyło się ślubowanie klas pierwszych, w pełni już teraz przyjętych do naszej społeczności uczniowskiej. W przebiegu akademii równie istotne było nagrodzenie zasłużonych w swej pracy nauczycieli. Pan dyrektor takie nagrody przyznał paniom:  Annie Drejko i Agnieszce Grabowskiej. Natomiast pani Aneta Michalska otrzymała nagrodę Starosty Powiatu. Na koniec zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez klasę I LO przy wsparciu kolegów z klas I Lop i IV TA oraz muzycznym akompaniamencie  koleżanek z klasy II LO.

Beata Grabowska