Po raz kolejny CEO zorganizowało dla młodzieży projekt pt. „Młodzi głosują”. W realizację projektu zaangażowała się młodzież z klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Dlatego w poniedziałek, 7 – go października, młodzież zorganizowała na terenie szkoły prawybory parlamentarne. Uczniowie przygotowali lokal wyborczy, a także samodzielnie wykonali urnę wyborczą, karty do głosowania oraz listy głosujących wzorowane na tych z wyborów ogólnopolskich. W głosowaniu mogła wziąć udział cała społeczność szkolna. W wyborach wzięło udział 125 głosujących (82%).
W celu realizacji dalszej części projektu, 8 – go października, uczniowie wraz z opiekunem wyszła na teren Krasnosielca. Wyposażeni
w transparenty oraz ankiety przeprowadzili sondę uliczną wśród mieszkańców. W ankiecie wzięło udział 30 przechodniów. Wyniki sondy pokazały, że mieszkańcy aktywnie uczestniczą w wyborach i posiadają wiedzę na temat pracy krajowych organów stanowiących.