Licznik odwiedzin

0003953
Wizyt dziś : 7
Wizyt wczoraj : 6
W tym miesiącu : 24
W tym roku : 2649
Łącznie wizyt : 3953
 

Do Świąt Wielkanocnych pozostało

08Dni 12Godzin 13Minut 26Sekund
 
 
 

Artykuły

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu na rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 absolwentom szkoły podstawowej proponujemy:

 • 4-letnie Liceum Ogólnokształcące,
 • 5-letnie Technikum kształcące w zawodzie technik agrobiznesu.

Proponowane szkoły dają szerokie możliwości wyboru wielu kierunków studiów oraz po ukończeniu Technikum uprawnienia do przejęcia  gospodarstwa rolnego lub znalezienia pracy w różnych firmach i instytucjach. Ma to istotne znaczenie przy tak dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz poszukiwaniu pracowników o określonych kwalifikacjach.

Klasa Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzeniami :

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

Wybór oferowanych przez nas rozszerzeń daje możliwość podjęcia studiów na różnych kierunkach. Absolwenci naszego Liceum z powodzeniem studiują:

– administrację, ekonomię, prawo, geografię, turystykę,gospodarkę przestrzenną, marketing i zarządzanie.

Wielu z nich świetnie daje sobie radę na kierunkach pedagogicznych oraz językowych:

– filologii angielskiej, germanistyce i rusycystyce.

Wybór proponowanych rozszerzeń ułatwia także zdanie egzaminów na uczelnie wojskowe oraz do policji.

Po ukończeniu liceum uczniowie, którzy nie planują podjęcia studiów mogą kontynuować naukę w szkołach pomaturalnych lub policealnych w kierunku zawodu, który chcą w przyszłości wykonywać.

Technikum

Zawód – technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu to nowoczesny zawód dla tych, którzy chcą przejąć  gospodarstwo rolne,  prowadzić gospodarstwo agroturystyczne lub samodzielnie podejmować działalność gospodarczą,

Technik agrobiznesu to osoba specjalizująca się w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Jest to zawód polecany dla osób o zainteresowaniach rolniczych, ekonomiczno – rachunkowych oraz związanych z przetwórstwem spożywczym. Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, dystrybucją i sprzedażą produktów rolnych, promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności produktów. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu nabywają wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, tj.: ekonomii, rolnictwa, finansów i rachunkowości, zarządzania, marketingu oraz prawa.

Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w szkołach wyższych na kierunkach ekonomicznych i turystycznych, jak również takich jak: ogrodnictwo, rolnictwo, agroturystyka, technika rolnicza i leśna oraz zootechnika i przetwórstwo spożywcze. Dodatkowo absolwent może ukończyć kurs kwalifikacyjny w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik ogrodnik, technik rolnik, technik turystyki wiejskiej.

Możliwości zatrudnienia

Technik agrobiznesu może być zatrudniony w:

 • rolniczych i ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem rynku rolnego,
 • ogrodnictwach ekologicznych,
 • obsłudze ruchu turystycznego na wsi,
 • gospodarstwach w celu organizowania przetwórstwa spożywczego, usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej,
 • zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. ciągnika, siewnika, dojarki) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • w firmach prowadzących finanse i bankowość w agrobiznesie i rynku rolnym oraz usług weterynaryjnych,
 • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),
 • jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego.

Technik agrobiznesu może również prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, np.: plantacje, pola uprawne oraz hodowle zwierząt (np. fermy drobiu, mleczarnie).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w firmach związanych z badaniem i obsługą rynku rolnego, w przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa żywności. Mogą również podejmować własną działalność gospodarczą, w szczególności prowadzić gospodarstwa agroturystyczne.

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia technikum.

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali
w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale Waszych bliskich.

Ogłoszenie!!!!

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

W związku z przedłużeniem zawieszenia zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 roku w naszej szkole będziemy realizować tygodniowy plan zajęć w formie pracy zdalnej poprzez PLATFORMĘ LIBRUS. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie zobowiązani są do logowania się w dzienniku elektronicznym, który jest głównym źródłem komunikowania się z nauczycielem. Uczestnictwo w lekcjach jest obowiązkowe.

Uwaga!!!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły spowodowana zawieszeniem zajęć nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Zwracamy się do wszystkich uczniów naszej szkoły o odpowiedzialne wykorzystanie czasu.

Drodzy uczniowie, materiały edukacyjne będą przekazywane dla Was przez nauczycieli na poszczególne grupach przedmiotowych. Proszę o korzystanie z w/w zasobów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, Zespołem GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowało rekomendacje dotyczące materiałów edukacyjnych do zdalnego wykorzystania.
Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe 

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Epodreczniki.pl 
https://epodreczniki.pl/

To bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Platforma umożliwia także tworzenie, współtworzenie nowych treści i dzielenie się nimi z uczniami, tworzenie testów sprawdzających. Daje również możliwość śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizację pracy z uczniem.

Materiały dostępne na platformie są:

 • bezpłatne,
 • zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
 • udostępniane na otwartej licencji Creative Commons zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli – oznacza to, że można je dowolnie wykorzystywać, przerabiać, drukować, kopiować itd.,
 • dostępne z  różnych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon),
 • dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.

Na platformie nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji: 

 • e-podręczniki i e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich etapach kształcenia,
 • dodatkowe zasoby dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów, w tym filmy edukacyjne, audiobooki,
 • przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą korzystać z edytora treści, który daje możliwość tworzenia treści edukacyjnych dostosowanych do urządzeń mobilnych. Warto podkreślić, że nauczyciel może udostępniać materiały nawet tym uczniom, którzy nie są zarejestrowani. 

Na platformie można znaleźć także linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi, które pokazują, w jaki sposób korzystać z platformy e-podręczniki.

Portal Scholaris 
http://www.scholaris.pl/

To portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. 

Portal zawiera ok. 28 tys. pojedynczych, interaktywnych materiałów, które mogą być pomocne w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy. Wszystkie materiały Scholarisa, bez względu na przyporządkowanie do poprzedniej lub aktualnej podstawy programowej, mogą być pomocne w pracy ucznia i nauczyciela. 

Wyszukiwanie na portalu jest możliwe zarówno dla poprzedniej, jak i obecnie obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego (po wybraniu zakładki „Nowa podstawa programowa” użytkownik zostanie przeniesiony na portal.scholaris.pl). Korzystając z  wyszukiwarki, można filtrować zasoby według: etapów edukacyjnych, przedmiotów, typów zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych  www.cke.gov.pl

Uczniowie i nauczyciele znajdą tutaj materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

Linki do materiałów egzaminu ósmoklasisty:

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” 
http://wlaczpolske.pl

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci polskich uczących się za granicą w formie podręcznika internetowego „Włącz Polskę!”. Jest to zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. 

Strona internetowa www.wlaczpolske.pl, na której znajduje się podręcznik, pozwala łączyć różnorodne materiały edukacyjne, dostosowując je do wieku, poziomu znajomości języka polskiego, potrzeb czy zainteresowań. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski. 

Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do internetu. Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce. 

Portal lektury.gov.pl 
https://lektury.gov.pl/

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania. 

Strona internetowa Centrum Nauki Kopernik https://esero.kopernik.org.pl/

Strona oferuje publikacje popularno-naukowe i materiały edukacyjne o tematyce kosmicznej. Są to m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

Portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1  

Na portalu IPN w zakładce Edukacja znajdują się specjalne podstrony dla uczniów i nauczycieli, na których są udostępniane bezpłatne materiały edukacyjne. W serwisie można znaleźć m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

Serwis IPN Przystanek historia 

https://przystanekhistoria.pl

Przystanekhistoria.pl to popularnonaukowy serwis internetowy. W przystępny i atrakcyjny sposób prezentuje on ustalenia historyków współpracujących z Instytutem Pamięci Narodowej. Obecnie na portalu przystanekhistoria.pl znajduje się kilkaset artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku. Odbiorcy serwisu mogą również bezpłatnie korzystać z ponad 800 publikacji cyfrowych, w tym książek, czasopism wydawanych przez IPN, katalogów wystaw, dodatków do prasy oraz broszur okolicznościowych. 

Dodatkowo na podstronach Biblioteka Cyfrowa oraz Audio/Video twórcy portalu udostępnili blisko 1000 materiałów multimedialnych. Są to m.in.: filmy dokumentalne, relacje z konferencji, spotkań autorskich oraz addycje radiowe.  

Strona Krajowego Biura programu eTwinning 
https://etwinning.pl/inspiracje-2/inspiracje

Zachęcamy również do odwiedzenia europejskiej strony internetowej programu eTwinning – zakładka „Zainspiruj się”. Na tych stronach nauczyciele znajdą gotowe zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal każdej specjalności. Materiały można wykorzystać przede wszystkim do realizacji projektów eTwinning, jak również innych działań edukacyjnych. Strony to nieoceniona baza inspiracji.

Serwis Ninateka
https://ninateka.pl/edu

To serwis, na którym znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. 

Łącznie w serwisie dostępnych jest ponad 7 tysięcy plików audio i video. Wszystkie są bezpłatne i dostępne bez logowania. Można z nich korzystać na wszelkich urządzeniach cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach, smartfonach.

Dodatkowo serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Posiadacze takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o charakterze edukacyjnym, w tym scenariuszy lekcji. Z konta EDU skorzystają przede wszystkim nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

Serwis Muzykoteka Szkolna 
http://www.muzykotekaszkolna.pl/

Muzykoteka Szkolna to nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Serwis powstał na zlecenie MKiDN, a jego wydawcą jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. 

W serwisie jest dostępnych blisko pół tysiąca utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów serwisu można korzystać bez logowania lub – po zarejestrowaniu – w ramach konta nauczycielskiego lub uczniowskiego.

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju  Edukacji 
www.bc.ore.edu.pl

Biblioteka Cyfrowa ORE gromadzi i udostępnia materiały oraz publikacje opracowane w ramach działalności Ośrodka. Obecnie oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

Biblioteka Cyfrowa Polona 
www.polona.pl

Polona to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator Polony, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji. 

W Polonie można znaleźć: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne – pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

Serwis Telewizji Polskiej
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne. 

Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

Także TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo dla dzieci i młodzieży. Codziennie w godz.13:00-17:00 widzowie będą mogli zobaczyć koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur. Wśród najważniejszych produkcji wyemitowanych w najbliższych tygodniach znajdą się: „Twój Vincent”, „Tango” (Teatr Telewizji), „Wesele”, „Herbert – mosty” – cykl programów publicystycznych, „Śladami wielkich kompozytorów” – cykl dokumentalny, „Hamlet”, „Mały książę”, „Ogniem i mieczem”, „Dzieje mistrza Twardowskiego”, „Awantura o Basię” oraz koncert Doroty Miśkiewicz i zespołu Kwadrofonik „Lustosławki/Tuwim – Piosenki nie tylko dla dzieci”. 

W popołudniowym paśmie nie zabraknie również programów naukowych i przyrodniczych. 

Serwis Polskie Radio Dzieciom 
www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki. 

Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do programu nauczania.

UWAGA!!!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem w Polsce, w trosce o zdrowie obsługiwanych klientów i pracowników, wprowadza się zmianę organizacji pracy ZS im. T. Kościuszki w Krasnosielcu.

Interesantom zaleca się:
– jak najdalej idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami szkoły przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez szkołę i składanie wizyt w jej siedzibie jedynie wymagających osobistego stawiennictwa;
– wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami tj. kontakt telefoniczny, korespondencyjny i korespondencja mailowa.

Dane kontaktowe:
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
ul. Sadowa 6
06-212 Krasnosielc
tel./fax (29)7175010
e-mail: zszkrasnosielc@wp.pl

 1. Osobista obsługa interesantów zostaje ograniczona od dnia 18 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.
 2. W przypadku spraw pilnych, możliwa będzie wizyta w szkole po uprzedniej rejestracji telefonicznej na konkretną godzinę pod numerem telefonu: 29 7175010
 3. Sekretariat szkoły pracuje w godz. 8:00 – 14:00.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br., zostaje czasowo zawieszone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, w tym również Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się informacje skierowane do rodziców i uczniów, które zamieszczamy poniżej:

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.
 • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
 • Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.
 • Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
 • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
 • Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.
 • Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
 • Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzień Kobiet

9 marca uczciliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. W części artystycznej przygotowanej przez klasę III TA w wesoły sposób przedstawione zostały różne typy kobiet. Przed publicznością zaprezentowały się: kobieta sukcesu, typowa matka, blondynka, feministka, alternatywka, zakonnica, sportsmenki i nauczycielka. Każda z zaprezentowanych pań pełni ważną funkcję w naszym świecie i sprawia, że jest on piękniejszy i ciekawszy. Wszystkim kobietom w tym dniu i na cały rok życzymy szczęścia i spełnienia marzeń.
Aleksandra Rykaczewska

XV Sesja Rady Gminy Krasnosielc

4 marca 2020 r. młodzież z Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu gościła na obradach XV Sesji Rady Gminy Krasnosielc. Uczniowie z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz IV Technikum mieli okazję poznać miejscowych samorządowców. Podczas sesji uczniowie wysłuchali sprawozdania z realizacji zadań i wniosków podjętych w okresie między sesjami przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnosielc – Pana Pawła Ruszczyńskiego. Młodzież wysłuchała również pytań i interpelacji radnych gminnych oraz sprawozdań Przewodniczących komisji. Na koniec uczniowie stali się świadkami podjęcia podczas tych obrad uchwał. Udział w sesji z pewnością posłużył kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich. Młodzież wykazała duże zainteresowanie tematyką spotkania oraz procedurą jego przebiegu.