Artykuły

WIECZOREK INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH

04 października 2019 roku odbył się wieczorek integracyjny uczniów klas: I LO po gimnazjum i I LO po ukończeniu szkoły podstawowej. Z założenia spotkanie miało sprzyjać dobrej zabawie i stać się pretekstem do bliższego poznania się nawzajem w nowych okolicznościach. I tak też było. Część młodzieży bawiła się przy różnorodnej muzyce, inni uczniowie wybrali długie pogawędki w mieszanych grupach damsko- męskich, jeszcze inne osoby wolały odnajdywać się w obu wariantach rozrywki. Ważnym elementem wieczorku było zbiorowe spożywanie dużej ilości pizzy. Wszystko oczywiście odbywało się w sympatycznej, luźnej atmosferze.

Beata Grabowska

Dzień Edukacji Narodowej

Podtrzymując wieloletnią tradycję, 11 października 2019 roku po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyły: przewodnicząca Rady Rodziców- pani Katarzyna Kurzyńska i emerytowane nauczycielki naszej szkoły. Pan dyrektor Tomasz Paweł Olkowski
w okolicznościowym przemówieniu zwracał szczególną uwagę na wychowawczy aspekt relacji i komunikacji między nauczycielem i uczniem. Wskazywał, jak bardzo istotne jest to w prawidłowym rozwoju społecznym młodego człowieka. Tradycyjnie, podczas uroczystości, odbyło się ślubowanie klas pierwszych, w pełni już teraz przyjętych do naszej społeczności uczniowskiej. W przebiegu akademii równie istotne było nagrodzenie zasłużonych w swej pracy nauczycieli. Pan dyrektor takie nagrody przyznał paniom:  Annie Drejko i Agnieszce Grabowskiej. Natomiast pani Aneta Michalska otrzymała nagrodę Starosty Powiatu. Na koniec zgromadzeni obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez klasę I LO przy wsparciu kolegów z klas I Lop i IV TA oraz muzycznym akompaniamencie  koleżanek z klasy II LO.

Beata Grabowska

Projekt „Młodzi głosują”

Po raz kolejny CEO zorganizowało dla młodzieży projekt pt. „Młodzi głosują”. W realizację projektu zaangażowała się młodzież z klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu. Dlatego w poniedziałek, 7 – go października, młodzież zorganizowała na terenie szkoły prawybory parlamentarne. Uczniowie przygotowali lokal wyborczy, a także samodzielnie wykonali urnę wyborczą, karty do głosowania oraz listy głosujących wzorowane na tych z wyborów ogólnopolskich. W głosowaniu mogła wziąć udział cała społeczność szkolna. W wyborach wzięło udział 125 głosujących (82%).
W celu realizacji dalszej części projektu, 8 – go października, uczniowie wraz z opiekunem wyszła na teren Krasnosielca. Wyposażeni
w transparenty oraz ankiety przeprowadzili sondę uliczną wśród mieszkańców. W ankiecie wzięło udział 30 przechodniów. Wyniki sondy pokazały, że mieszkańcy aktywnie uczestniczą w wyborach i posiadają wiedzę na temat pracy krajowych organów stanowiących.

Uroczyste Obchody 80 – tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

W związku z obchodami 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej bieżący rok szkolny rozpoczęliśmy od wspomnienia wydarzeń wojennych w naszej „małej ojczyźnie”. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego pan Tadeusz Kruk – emerytowany nauczyciel, pasjonat i popularyzator historii, autor opracowań o Drążdżewie i okolicach – przybliżył w kilku słowach wydarzenia z okresu II wojny światowej w naszym regionie.

17.09.2019 r. cała społeczność szkolna ponownie zebrała się, by wspólnie uczcić  80. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. 1 – go września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, wywołując konflikt na skalę światową. Jakby tego było mało, 17 września 1939 roku od strony wschodniej na tereny Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona.  Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała montaż słowno – muzyczny, pt.: „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”.

Podczas apelu ogłoszone zostały wyniki konkursu na okolicznościową, klasową gazetkę ścienną dotyczącą tematyki z okresu II wojny światowej, jej wybuchu i przebiegu w rodzinnym rejonie. Składamy podziękowanie klasom: I LO po szkole podstawowej, III technikum i IV technikum za aktywny udział w konkursie. III miejsce zajęła klasa I LO po gimnazjum, II miejsce klasa III LO, I miejsce klasa II LO, która otrzymała bon podarunkowy w wysokości 100 zł ufundowany przez sklepik szkolny. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

22.09.2019 r. montaż słowno – muzyczny, pt.: „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść” młodzież przedstawiła mieszkańcom Krasnosielca i okolic w Kościele Parafialnym pw św. Jana Kantego w Krasnosielcu.