KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
poniedziałek, 18 lutego 2019 07:06
AddThis Social Bookmark Button

W związku ze zbliżającym się Dniem Patrona Szkoły w ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNOSIELCU ogłaszamy:

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI TADEUSZA KOŚCIUSZKI pod hasłem:

KTO SIĘ BOI MACIEJOWIC, NIE BĘDZIE MIAŁ RACŁAWIC” Józef Piłsudski

CELEM KONKURSU JEST:

- Rozwijanie zainteresowań historią Polski.

- Pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

- Promowanie sylwetki Tadeusza Kościuszki.
- Szerzenie wśród młodzieży wiedzy o Patronie Szkoły.
- Integracja poszczególnych klas poprzez wspólne przygotowanie się do konkursu.
- Kształtowanie umiejętności współpracy i współzawodnictwa.
- Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za zespół klasowy.


TERMIN KONKURSU: 18 marca 2019 roku

Zgłoszenia drużyn klasowych prosimy kierować do pań: Anny Drejko lub Beaty Grabowskiej.

Termin składania zgłoszeń: 11 marca 2019 roku.

REGULAMIN KONKURSU

1. Zakres tematyczny konkursu dotyczy biografii i działalności patriotycznej patrona szkoły - Tadeusza Kościuszki.

2. Każdą klasę reprezentuje wybrana wcześniej trzyosobowa drużyna.

3. W konkursie należy odpowiedzieć na serię pytań otwartych, rozwiązać test oraz krzyżówkę, a także wykazać się umiejętnością pracy ze źródłami historycznymi.

4. Przed podaniem odpowiedzi na pytania konkursowe każda drużyna naradza się. Odpowiedzi udziela kapitan drużyny.

5. W przypadku remisu przewidywana jest dodatkowa seria pytań.

6. Za uzyskane drużynowo miejsca: I, II, III przewidziane są nagrody.

7. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga obiektywne Jury. Decyzje Jury są niepodważalne.

Poprawiony: poniedziałek, 18 lutego 2019 07:12