Matura 2015 PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 07 września 2012 09:09
AddThis Social Bookmark Button

Krasnosielc, 03.04.2014 r.

Technikum Agrobiznesu

 

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNOSIELCU

 

I.LITERATURA

1. Przedstaw i zinterpretuj literackie portrety ukochanych kobiet w wybranych utworach różnych epok.

2.Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje i jak rzutowały na życie bohaterów wybranych dzieł literackich.

3.Bohater w poszukiwaniu swego miejsca w społeczeństwie. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

4.Przedstaw i porównaj różne sposoby kreowania postaci ojca w literaturze.

5.Opisy przyrody w utworach literackich. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw ich różnorodność i ukaż funkcje, jakie pełnią.

6.Motyw zdrady w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.

7.Don Kichot na polskich drogach, czyli literackie portrety idealistów i marzycieli. Przedstaw w oparciu o wybrane teksty.

8.Radość życia i zaduma nad jego marnością. Ukaż te motywy w dziełach wybranych twórców.

9.Jak rodzą się zbrodniarze? Na podstawie wybranych lektur wykaż, że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degenerację jednostki.

10.Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.

11.Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok.

12.Apokalipsa przeczuwana i apokalipsa spełniona. Zaprezentuj motywy katastroficzne (np. w twórczości Cz. Miłosza, J. Czechowicza i K.K. Baczyńskiego lub innych).

13.Orient jako inspiracja pisarzy. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane utwory z różnych epok.

14.Szaleńcy jako bohaterowie utworów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.

15.Literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.

16.Kochająca, toksyczna, a może jeszcze inna? Omów na przykładach literackie portrety matek.

17.Przedstaw swoje rozważania na temat różnorodnych postaw człowieka na temat zła otaczającego go świata. Odwołaj się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

18.Różnorodny obraz sił nieczystych w literaturze. Omów ich role i sposób ukazywania w oparciu o wybrane przykłady.

19.Różne źródła decyzji życiowych bohaterów Szekspirowskich. Omów problem na podstawie wybranych przykładów.

20.Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów literackich. Zaprezentuj na podstawie wybranych tekstów.

21.Samotność człowieka wśród ludzi i jej przyczyny. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

22.Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością- zmieniają świat czy świat ich zmienia? Omów na podstawie wybranych dzieł.

23.Dramat polskiego emigranta w literaturze polskiej i współczesnej. Omów problem w oparciu o wybrane teksty.

24.Inspirująca rola tradycji antycznej w literaturze polskiej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty.

25.Dziecko jako bohater literacki. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w oparciu o wybrane utwory.

26.Różnorodne postacie Niemców w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

27.Petrarka i inni. Zaprezentuj obrazy miłości w twórczości poetyckiej, odnosząc je do kontekstów epoki.

28.Zdrada ojczyzny, ideałów, bliskiej osoby… Zaprezentuj różne obrazy zdrady i zdrajców w literaturze.

29.Różnorodne obrazy szkoły i nauki w literaturze. Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich.

30.Obraz powstania listopadowego i styczniowego w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.

31.Wizerunek uwodzicielki w utworach literackich różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

32.O godności i dumie mężczyzny- rozważ problem na podstawie przykładów zaczerpniętych z literatury polskiej i obcej.

33.Scharakteryzuj, odwołując się  do różnych utworów wzorzec bohatera romantycznego.

34.Sposób ubierania się Polaków. Przedstaw zagadnienie odwołując się do przykładów wybranych z literatury pięknej.

35.Pokrewieństwo, powinowactwo, więzy krwi- w jaki sposób w literaturze ukazane są relacje rodzinne? Omów zagadnienie, odwołując  się do wybranych utworów literackich.

36.Moralność ukazana w świecie ballad. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich różnych epok.

37.Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż- na podstawie wybranych utworów- najistotniejsze cechy.

38.Samobójstwo- klęska czy zwycięstwo człowieka? Rozważ zagadnienie, analizując wybrane przykłady literackie.

39.Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu.

40.Konflikty pokoleń ukazane w literaturze. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów.

41.”Wędrówką jest życie człowieka” (E.Stachura). Omów funkcję motywu wędrówki w wybranych utworach literackich.

42.Świat fantastyczny i jego rola w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

43.Moralność- nawyk, stereotyp, nakaz, postawa życia społecznego? Omów problem, charakteryzując postawy wybranych bohaterów literackich różnych epok.

44.Świat kobiet i świat mężczyzn- wzajemne oczekiwania, relacje, role. Dokonaj analizy i interpretacji tego zagadnienia, wykorzystując wybrane utwory literackie.

45.Jak literatura ukazuje człowieka dążącego do kariery? Przedstaw problem, analizując  postawy bohaterów wybranych utworów literackich różnych epok.

 

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1.Portret gospodarza i sposób jego kreowania w tekstach kultury różnych epok. Pokaż, wykorzystując wybrane dzieła.

2.Krajobrazy ojczyste. Przedstaw ich funkcje w kreowaniu świata przedstawionego w literaturze i filmie.

3.Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł.

4.Zaprezentuj i porównaj różnorodne ujęcia motywu powstańca w wybranych dziełach literatury i sztuki.

5.Mitologia jako inspiracja dla twórców literatury i sztuki. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych dzieł różnych epok.

6. Przedstaw obraz kultury żydowskiej, odwołując się do wybranych dzieł z literatury, malarstwa lub filmu.

7.Przedstaw i porównaj różnorodne ujęcia motywu diabła w literaturze i sztuce.

8.Raj poetycki, muzyczny i malarski. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.

9.Wydarzenia z historii Polski  na kartach literatury i na płótnach malarzy. Omów temat na wybranych przykładach.

10.Impresjonizm w malarstwie i tekstach literackich. Omów temat, wykorzystując wybrane utwory.

11.Przyroda jako temat główny i tło opowieści w literaturze i sztuce romantyzmu- w rozważaniach oprzyj się o wybrane dzieła epoki.

12.Różnorodne obrazy śmierci w literaturze i ikonografii różnych epok. Zaprezentuj problem w oparciu o wybrane dzieła.

13.Zaprezentuj różne obrazy aniołów w literaturze i sztuce. Zastanów się nad rolą tego motywu w różnych epokach.

14.Chłop jako źródło inspiracji dla artystów. Omów sposoby kreowania tego bohatera w literaturze, sztuce malarskiej i filmowej.

15.Porównaj wzorzec piękna w literaturze, malarstwie i architekturze dwóch wybranych epok. Dokonaj analizy celowo dobranych przykładów.

III.JĘZYK

1.Anglicyzmy we współczesnym języku polskim. Omów ich zasadność, poprawność i funkcje na wybranych przykładach.

2.Język potoczny jako tworzywo literackie. Omów, odwołując się do zebranego materiału.

3.Dokonaj analizy językowej tytułów wybranych dzieł literackich.

4. Perswazyjna funkcja języka w tekstach reklamowych. Omów, wykorzystując zgromadzony materiał językowy.

5.Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Omów na podstawie wybranych utworów.

6.Bogactwo frazeologiczne języka polskiego. W oparciu o wybrane przykłady ukaż funkcjonalność związków frazeologicznych.

7.Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj procesy archaizacyjne w wybranych dziełach.

8.Scharakteryzuj na wybranych przykładach słownictwo internetowe. Oceń jego poprawność w kontekście kultury języka.

9.Zaprezentuj różne typy imion stosowanych w Polsce. Na podstawie wybranego materiału omów ich znaczenie, budowę i pochodzenie.

10.Retoryka- sztuka czy broń? Omów zagadnienie, odnajdując chwyty retoryczne w wypowiedziach wybranych osób publicznych.

 

Opracowanie

Zespół Humanistyczny


Poprawiony: środa, 03 września 2014 17:29
 

Odliczanie

Do zakończenia roku szkolnego zostało: 21.6.2020 9:00 -97 Dni

Godzina

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1
mod_vvisit_counterWczoraj11
mod_vvisit_counterTen miesiąc298
mod_vvisit_counterWszystkie dni1773629

Ilość osób online 0
1 3.237.71.23
Dziś: Wrz 26, 2020